BLOG

dâu

山中健生

★いちご狩り

Hái dâu nghĩa là vào vườn hái và ăn tại vườn. 

★年末年始とゴールデンウィークです。

Cuối năm và Năm mới và Tuần lễ vàng.

https://taro-ichigo.com/picking.html

★予約が必要です。

Phải đặt lịch trước.

★30日前の00時から

 Cách đặt lịch …thời gian,  đặt trước 30 ngày


★普段はパック販売です。

Ngày thường bán theo khay

★券をとってください。店頭は9:00に発券開始(#1~#5)。ネットは9:01~です。

Vui lòng nhận vé. Bắt đầu bán vé lúc 9:00 (# 1 đến # 5). Net là từ 9:01.

https://airwait.jp/WCSP/storeDetail?storeNo=AKR4291582917